תגליות רבות בתחומי המדע והטכנולוגיה, פיתוחים חדשניים ויצירת יצירות בתחומי האומנות מיוחסים לאנשים שנחשבים בחברה האנושית "מחוננים". 
"מוחות גדולים" מהווים את המשאב הטבעי החשוב ביותר של מדינת ישראל, ולכן קיים צורך לאומי לטפחו לרמות הגבוהות ביותר.
מרכז חמ"ה – המרכז הבינתחומי לחקר ולקידום המחוננות והמצוינות, מקדם מחקר חדשני הקשור ליצירתיות, להנאה ולאיכות בחינוך ומוקדש לאיתור, לחינוך ולטיפוח ילדים מחוננים.
המרכז משלב שתי יחידות אקדמיות שעובדות זו בצד זו ותומכות האחת באחרת: מחקר ויישום המחקר.
יחידת המחקר כוללת מעבדות מחקר קוגניטיבי ונוירו-קוגניטיבי המתמקדות בפיתוח תובנות בנוגע לתפקודי המוח וליצירתיות.
יישם המחקר מפעיל מערך של פעילויות ומפגשים לילדים ולבני נוער והשתלמויות לצוותי הוראה וחינוך.
המרכז מקיים קשרים אקדמיים עם מוסדות בינלאומיים מובילים העוסקים באיתור ובחינוך של מחוננים במדינות שונות ומארח סימפוזיונים, סדנאות וכנסים אקדמיים העוסקים בנושאים הקשורים למחוננות ולמצוינות.
החזון של מרכז חמ"ה  להוות מרכז מצוינות חדשני ובינלאומי לחקר מחוננות, לחינוך חברה ייחודית זו, לטובת החברה הישראלית והקהילה הבינלאומית.

Challenging mathematical tasks for heterogeneous classes
International Conference University of Haifa | September 24, 2019
More info
שקופית קודמת
שקופית הבאה